Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2016 roku został dokonany podział spółki Power Engineering S.A.

Podział został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 1578, ze zm.;), tj. przez przeniesienie na nową spółkę Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą), części majątku spółki Power Engineering S.A. (Spółki Dzielonej), obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), związaną z produkcją i remontowaniem transformatorów i generatorów, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym, stanowiącą Wydział Elektryczny (zwaną dalej „Wydziałem Elektrycznym”).

Podział Spółki Dzielonej nastąpił w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (zwanym dalej „Dniem Wydzielenia”), który to wpis miał miejsce w dniu 2 stycznia 2017 r.

 

Z Dniem Wydzielenia składniki majątkowe związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w ramach Wydziału Elektrycznego stały się składnikami majątkowymi Spółki Przejmującej, a Spółka Przejmująca wstąpiła z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, określone w planie podziału Spółki dzielonej, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.powerengineering.pl).

 

Podział pozostaje bez wpływu na rozmiar działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Wydziału Elektrycznego, uwarunkowania majątkowe i finansowe, a także na współpracę z Państwem.

 

Biorąc pod uwagę, iż podział Spółki Dzielonej wiąże się z sukcesją prawną, pragniemy poinformować, iż Spółka Przejmująca wstąpiła z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające ze stosunków prawnych łączących Państwa ze Spółką Dzieloną.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów obciążeniowych począwszy od dnia 2 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem zaistniałych zmian, tj. na spółkę:

 

POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Czerwonaku

ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS: 0000617399, NIP: 7773263001

 

 

Witamy Państwa w Power Engineering S.A., w firmie z 60 letnią tradycją w produkcji i remontach urządzeń energetycznych.


Jesteśmy producentem transformatorów mocy, transformatorów rozdzielczych, a także radiatorów do transformatorów oraz elementów ich wyposażenia, takich jak zastawki, kadzie czy konserwatory. Ponadto na potrzeby energetyki zawodowej i przemysłowej wykonujemy palniki, oraz części do kotłów i turbin.
Dysponujemy wiedzą praktyczną niezbędną do wykonywania remontów urządzeń energetycznych, takich jak transformatory, generatory, turbiny i silniki.
Nasze produkty cechuje wysoka jakość, oferujemy przystępne terminy oraz dużą elastyczność wobec potrzeb naszych Klientów.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez dekady oraz kwalifikacjom naszych pracowników, gotowi jesteśmy podjąć się każdego wyzwania, w ramach posiadanych mocy produkcyjnych.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

 

         Kliknij tutaj aby pobrać

projekt i wykonanie: Trzy Group

Copyright by Power Engineering S.A. 2010